باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 2)

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

900 میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و یکصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/700

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 980 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد سیصد الی یک میلیارد چهارصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون