باغ ویلا 3000 تا 5000 متری (صفحه 3)

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد