باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست میلیون

1035 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سیزده میلیارد و دویست میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

پنج میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

یازده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هفتصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد