باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

2900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و ششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

شش میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

20 میلیارد

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و یک میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شانزده میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و دویست

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد و یکصد میلیون

3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و سیصد الی سه میلیاردو پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون