باغ ویلا 250 تا 500 میلیون (صفحه 3)

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

930 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 الی 330 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

400 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

250 الی 300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450

300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

250 الی 300 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون