باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 4)

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون