باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 4)

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

تماس بگیرید

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد