باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 4)

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

700 الی 800 میلیون

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد