باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 2)

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7 مبلبارد و 500 میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دو میلیارد و چهارصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و دویست و پنجاه

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و پانصد میلیون