باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 4)

2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3 میلیارد

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/600 الی 2/800 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست میلیون

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/200 الی 2/500 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد