باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 4)

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد