باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 2)

820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/700 الی 3 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

2/300 الی 2/500

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست الی دو میلیارد و چهار صد

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

2/200 الی 2/500

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

2/700 الی 2/800

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3 میلیارد الی 3/200