باغ ویلا 10000 متر به بالا

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

3/200 الی 3/500

18000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

متری 350000

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون تومان

50000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

20میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد