باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 3)

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/400

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/300 الی 1/400

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/500 میلیارد