باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 3)

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4 میلیارد و دویست میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

ده میلیارد