باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 3)

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و دویست

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و دویست میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون