باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 2)

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون