باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و نهصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست