باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد

1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

دو میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست میلیون

1035 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سیزده میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

پنج میلیارد و دویست میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد و سیصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

یازده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

1250 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون