باغ ویلا در شهریار ، ملارد ، محمدشهر و زیبادشت

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

جزئیات بیشتر

5/300 الی 5/600 میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

2/800 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

جزئیات بیشتر

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

350 الی 380 میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

دو میلیارد

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

جزئیات بیشتر

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

600 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1500 متر باغ ویلا بسیار زیبا جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

جزئیات بیشتر

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

جزئیات بیشتر

ششصد و هشتاد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

جزئیات بیشتر

850 الی 950 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

جزئیات بیشتر

تماس بگیرید

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و ششصد الی یک میلیارد و هشتصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

جزئیات بیشتر

یک میلیارد و یک صد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

110 متر بنای نوساز و کلید نخورده انشعابات کامل محوطه سازی و نورپردازی جزئیات بیشتر

950 میلیون

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

450 متر بنای تریبلکس نوساز محوطه سازی و چمن ارایی زیبا جزئیات بیشتر

2/200 الی 2/500

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دارای 250 متر بنا با تغییر کاربری 400 متر از جهاد کشاورزی جزئیات بیشتر

2/300 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

این باغ ویلا درای 150 متر بنا شامل 100 متر بنای نوساز و 50 متر الاچیق زیبا جزئیات بیشتر

یک میلیارد و پانصد میلیون