باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و نهصد میلیون

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و دویست میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و ششصد میلیون