باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد

1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و سیصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وهفتصد میلیون