باغ ویلا تا 500 متر (صفحه 2)

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

600 الی 650 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

250 الی 300 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

250 الی 300 میلیون