باغ ویلا تا 500 متر (صفحه 2)

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800 الی 850 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

٥٥٠ الي ٦٠٠ میلیون تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

600 الی 650 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

250 الی 300 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

250 الی 300 میلیون