فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر

کد ملک: 687

7000 متر  باغ ویلا در محمد شهر کرج

500 متر بنا با پایان کار شهرداری 

امکانات رفاهی این باغ ویلا:

استخر رو باز در مجاورت ویلا 

ملک فوق دارای دو درب ورودی ماشین رو ویک در ورودی نگهبان

بصورت دو کله 

در یکی از بهترین کوچه باغات محمد شهر

انشعابات کامل و قانونی

محوطه سازی شده و نور پردازی 

60 متر سویت نگهبانی در انتهای باغ 

درختان چنار در دیوارهای کنار باغ و درختان مثمر میوه

سند 6 دانگ بصورت عرصه و عیان 

ملک فوق نسبت به مدارک و موقعیت نسبت به دیگر باغات زیر قیمت میباشد 

حدود قیمت: ده میلیارد

فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
فروش باغ ویلا 7000 متری در محمد شهر
باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر
استخر استخر
تعداد اتاق: 3

این ملک ویدئو ندارد

این ملک ویدئو بر روی نقشه مشخص نشده است